Żywiołak mrozu

Okrzyk bojowy: Zamroź postać.

Dodatkowy opis karty

Wynik związku żywiołaka wody i żywiołaka lodu...

Card Sounds