Duchowy bicz

Kradzież życia
Zadaj 1 pkt. obrażeń wszystkim stronnikom.

Dodatkowy opis karty

Skuteczniejszy niż nawet najbardziej natchniony mówca motywacyjny.