Zbrojny

Okrzyk bojowy: Otrzymuje +1/+1, jeśli masz broń na wyposażeniu.

Dodatkowy opis karty

Solidny kiścień to podstawa!