Niestabilny wybuch cienia

Zadaj 6 pkt. obrażeń stronnikowi. Nadmiar obrażeń przechodzi na twojego bohatera.

Dodatkowy opis karty

Niestabilny zwykle znaczy fantastyczny!