Spaczony grzechotnik

Zryw
Agonia: Zadaj 1 pkt. obrażeń wszystkim wrogim stronnikom.

Dodatkowy opis karty

Jego grzechot zwiastuje twój rychły zgon.