Arcydruid Naralex

W stanie Uśpienia przez dwie tury. Gdy jest w stanie Uśpienia, na koniec twojej tury dodaj do ręki Kartę Snu.

Dodatkowy opis karty

Najchętniej drzemałby całymi dniami.