Czempion Pierwopłetwów

Agonia: Cofnij do twojej ręki wszystkie zaklęcia rzucone przez ciebie na tego stronnika.

Dodatkowy opis karty

„Dajesz i odbierasz, hę? Po moim trupie!”

Card Sounds