Szmugiel

Moc specjalna
Daj losowemu stronnikowi w twojej ręce +2/+2.