Zamiana dusz

Wybierz stronnika. Zamień jego statystyki ze stronnikiem {0}.