Promotorka walk

Okrzyk bojowy: Jeśli kontrolujesz stronnika mającego 6 lub więcej pkt. zdrowia, dobierz dwie karty.

Dodatkowy opis karty

„Tak, mogę sprowadzić Piąchę. Testy antydopingowe nic nie wykażą”.

Card Sounds