Raza Spętany

Okrzyk bojowy: Jeśli w twojej talii nie ma duplikatów, twoja moc specjalna w tej grze kosztuje (0).

Dodatkowy opis karty

„Czy możesz proszę zabrać klucze do zamka od Kozakusa?”

Card Sounds