Agentka Słońcobójców

Okrzyk bojowy:
Otrzymuje +1/+1, jeśli kontrolujesz Sekret.

Dodatkowy opis karty

Zna wszystkie sekrety Dalaranu.