Zacieniony duch

Agonia: Zadaj 3 pkt. obrażeń wrogiemu bohaterowi.

Dodatkowy opis karty

Nie każdy może być przyjaznym duszkiem.