Protektor Argentu

Okrzyk bojowy: Daj przyjaznemu stronnikowi Boską tarczę.

Dodatkowy opis karty

„Nie znaczy to, że możesz teraz uchylać się przed kulami ognia. Dzięki tej tarczy nie będziesz musiał”.