Zniewolony pan spaczenia

Prowokacja
Zadaj również obrażenia stronnikom znajdującym się obok celu ataku.

Dodatkowy opis karty

To nie łańcuchy, lecz śmiały wybór stylistyczny.