Okrutny nadzorca

Okrzyk bojowy: Zadaj
1 pkt. obrażeń stronnikowi i daj mu +2 do ataku.

Dodatkowy opis karty

„Masz być w robocie w niedzielę!”