Beztwarzowy manipulator

Okrzyk bojowy: Wybierz stronnika, a stanie się jego kopią.

Dodatkowy opis karty

Beztwarzowi są sługami Yogg-Sarona i żywią się strachem. Obecnie żywią się twoim strachem przed przypadkowym odczarowaniem najlepszych kart.