Moneta

Otrzymujesz 1 kryształ many w tej turze.

Dodatkowy opis karty

Rewers monety przedstawia kolcozwierza. Moneta przyznawana za zgromadzenie 135 kart z Zahartowanych przez Pustkowia.