Wirujący wojownik

Okrzyk bojowy i Obłęd:
Zadaj 1 pkt. obrażeń
wszystkim pozostałym stronnikom.

Dodatkowy opis karty

Nie sprawdził się na parkiecie, więc wyruszył na Pustkowia.