Salwa cienia

Pasywna moc specjalna
Zadaj 2 pkt. obrażeń wrogiemu bohaterowi i odrzuć z jego ręki kartę o najniższym koszcie.