Polimorfizm

Moc specjalna
Przemień wrogiego stronnika
w stworzenie 1/1.