Fartowny zbieracz

Splugawieniec
Okrzyk bojowy: Wtasuj dwa Odłamki duszy do twojej talii i dobierz kartę.