Sprzedawczyni pancerzy

Okrzyk bojowy: Daj 4 pkt. pancerza każdemu bohaterowi.

Dodatkowy opis karty

Zbroja płytowa, kolczuga, a może skórzany kubrak? Do wyboru, do koloru!