Odbicia

Pasywna moc specjalna
Za każdym razem gdy zostanie zagrany stronnik, Magiczne Zwierciadło przyzywa jego kopię 1/1.