Strach

Pasywna moc specjalna Wrodzy stronnicy mają 1/1 i kosztują (1).