Opiekunka Menażerii

Okrzyk bojowy: Wybierz przyjazną Bestię. Przyzwij jej kopię.

Dodatkowy opis karty

Proszę! Mogę go zatrzymać? Obiecuję, że będę mu codziennie czyścić klatkę!

Card Sounds