Lokaj Medivha

Okrzyk bojowy:
Zadaj 3 pkt. obrażeń, jeśli kontrolujesz Sekret.

Dodatkowy opis karty

„Panie Medivhie, przynieśliśmy płonące balony, wedle życzenia”.

Card Sounds