Barnes

Okrzyk bojowy:
Przyzwij kopię 1/1 losowego stronnika
z twojej talii.

Dodatkowy opis karty

Zwykł występować we wszystkich rolach, aż Morios skonfiskował jego Kulę Zmieniulę.

Card Sounds