Zbieracz łupów

Agonia: Dobierz kartę.

Dodatkowy opis karty

Lubi sobie coś przyjumać.

Card Sounds