Kolej na C'Thuna!

Na koniec twojej tury daj przyjaznemu stronnikowi +1/+1. Powtórz @ |4(raz,razy,razy). (Ulepsza się po każdym użyciu!)