Cyrkowa felczerka

Okrzyk bojowy: Przywróć 4 pkt. zdrowia.
Splugawienie: Zadaj zamiast tego 4 pkt. obrażeń.

Dodatkowy opis karty

„Pamiętaj, żeby nie mieszać leków z_gałkami ocznymi, mackami i_mrocznymi podszeptami, a rano poczujesz się lepiej”.