Sprzedawca bananów

Okrzyk bojowy: Dodaj
dwa Banany do ręki każdego gracza.

Dodatkowy opis karty

Stoisko z bananami to dochodowy biznes.