Pole minowe

Rozdziel losowo 5 pkt. obrażeń między wszystkich stronników.

Dodatkowy opis karty

Uważaj, gdzie stawiasz stopę, łapę lub mackę!