Artystka w przebraniu

Okrzyk bojowy:
Daj losowemu stronnikowi w twojej ręce +2/+2.

Dodatkowy opis karty

Całymi dniami ćwiczyła przed występem murlocze odgłosy.