Płaszcz cieni

Daj twojemu bohaterowi Ukrycie na jedną turę.

Dodatkowy opis karty

Tylko godni cesarze mogą go zobaczyć.