Klin ze spaczostali

Splugawienie: Staje się bronią.

Dodatkowy opis karty

Mama powiedziała mu, że może być, kim chce.