Wypatroszenie

Zadaj 2 pkt. obrażeń. Kombinacja: Zamiast tego zadaj
4 pkt. obrażeń.

Dodatkowy opis karty

Koszt wypatroszenia przeciwnika jest bardzo wysoki. Głównie przez kosztowną rehabilitację kontuzji łokcia.