Toksyna z Posokwiecia

Cofnij przyjaznego stronnika do twojej ręki.
Kosztuje (2) mniej.