Reprymenda

Moc specjalna
Zmniejsz atak wrogiego stronnika o 1 na jedną turę.