Potworny rozrost

Moc specjalna
Otrzymujesz 2 pkt. pancerza. Jeśli masz mniej niż 5 pkt. pancerza, otrzymujesz 3.