Opętany ghul

Okrzyk bojowy: Zadaj
1 pkt. obrażeń wszystkim pozostałym stronnikom.

Dodatkowy opis karty

Tak naprawdę to opętane jest tylko jego ramię, które próbuje go zabić.

Card Sounds