Kula wiedzy

Na początku twojej tury spójrz na twoją górną kartę. Jeśli umieścisz ją na dole talii, broń straci 1 pkt. wytrzymałości.

Dodatkowy opis karty

Zwana również kulą RiGCzu.