Wielka Wdowa Ferlina

Ma +1 do ataku za każdą kartę w ręce przeciwnika.

Card Sounds