Glut

Na koniec twojej tury przyzwij losowego nieumarłego.

Card Sounds