Ukrycie

Daj twoim stronnikom Ukrycie do twojej następnej tury.

Dodatkowy opis karty

Łotrzy ukrywają wszystko, za wyjątkiem emocji. Są po prostu bardzo wylewni.