Lady Naz'jar

Na koniec twojej tury zastąp wszystkich innych stronników nowymi, o tym samym koszcie.

Card Sounds