Żywiołak wody

Zamroź każdą postać zranioną przez tego stronnika.

Dodatkowy opis karty

Nie przyzywaj żywiołaka wody do baru. Lubi rozcieńczać drinki.

Card Sounds