Wielka ropucha

Agonia: Zadaj 1 pkt. obrażeń losowemu wrogowi.

Dodatkowy opis karty

Kumkająca zagłada.

Card Sounds