Słoneczny gniew

Zadaj 3 pkt. obrażeń stronnikowi.