Nawrócenie

Umieść w twojej ręce kopię wrogiego stronnika.

Dodatkowy opis karty

„Czy chcesz porozmawiać... o ubezpieczeniu zdrowotnym?”